REGULAMIN SKLEPU  FLORNAS

WARUNKI  OGÓLNE
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.flornas.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.flornas.com jest prowadzony przez firmę:

FLORNAS  Joanna Cepil
Chrzanów 35
28-133 Pacanów
NIP 655-102-93-33
REGON 850412233

3. Adres do korespondencji:

FLORNAS  Joanna Cepil
Chrzanów 35
28-133 Pacanów
tel. 41 37 65 212
fax. 41 37 65 020
e-mail: flornas@wp.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.flornas.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
5. Zamówienia w sklepie internetowym FLORNAS są realizowane wyłącznie na terenie Polski.  Oferta sklepu internetowego FLORNAS obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma FLORNAS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

8. Firma FLORNAS zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.flornas.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

10. Firma FLORNAS wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

11. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, jest możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

REKLAMACJE

1. Na towary dostępne w sklepie udzielona jest gwarancja producenta.
Jeżeli otrzymany towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zostać odesłany przez Klienta. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji oraz oryginał faktury.
 
            
2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep zobowiązuje się do nieprzekraczania terminu 28 dni roboczych (od daty przyjęcia reklamowanego towaru do sklepu ) na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez serwis producenta, usterki zostaną usunięte bezpłatnie lub towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy; lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez serwis producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez serwis oraz sklep.

Paczki prosimy wysyłać na adres magazynu firmy:

FLORNAS Joanna Cepil
Chrzanów 35
28-133 Pacanów


Pobierz dokument reklamacjiZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014.827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania.(Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego) na  adres:
FLORNAS Joanna Cepil
Chrzanów 35,  28-133 Pacanów

3.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą) lub plomby zabezpieczające towar.

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez FLORNAS wskazane  przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 

Pobierz dokument zwrotuOCHRONA DANYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez FLORNAS (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego FLORNA

4. Prawa autorskie: Wszystkie opisy i zdjęcia nie mogą być kopiowanie, przetwarzanie i        rozpowszechniane w całości lub w części bez zgody właściciela firmy FLORNAS, ponieważ stanowi to naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.